مداحی تصویری جنجالی ” داره میریزه “

مداحی تصویری جنجالی ” داره میریزه ”

نسخه اصلی مداحی جنجالی داره میریزه ،  جواد مقدم

از این مداحی به عنوان افول سبک های مداحی و مرثیه یاد میکنند … البته بخش هایی از این مداحی زیباست اما همون بخش جنجالی داره میریزه و پخش و تمسخر همین بخش باعث تخریب مداحی شد .

البته نسخه ویرایش شده این مداحی با صدای یک شخص دیگه پخش شده

نظر شما چیه ؟