واکنش جالب و جنجالی دانشجوی عربستانی وقتی که قراره کنار پرچم اسرائیل وایسته + فیلم

واکنش جالب و جنجالی دانشجوی عربستانی وقتی که قراره کنار پرچم اسرائیل وایسته

میاد کنار دانشجوی ایرانی و چه جالب که اتحاد ما رمز نابودی اسرائیل است .

امام خامنه ایی :  اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید …