خانه / اشعار وحشی بافقی

اشعار وحشی بافقی

وصیت نامه وحشى بافقى به زبان شعر

وصیت نامه وحشى بافقى « شاعر و غزل سرای ایران ، ۹۱۱_۹۶۱ هجری شمسی»   روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید همه را مسـت و خراب از مـی انگور کنید مزد غـسـال مرا سیر شرابـش بدهید مست مست از همه جا حال خرابش بدهید …

ادامه نوشته »

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ – اشعار وحشی بافقی

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ  اشعار وحشی بافقی   آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی وقت …

ادامه نوشته »

اندر ره انتظار چشمی که مراست – اشعارو رباعیات وحشی بافقی

رباعی شماره : ۶ رباعی : اندر ره انتظار چشمی که مراست شاعر : وحشی بافقی   اندر ره انتظار چشمی که مراست بی نور شد و وصال تو ناپیداست من نام بگرداندم و یعقوب شدم ای یوسف من نام تو یعقوب چراست

ادامه نوشته »

کشیده عشق در زنجیر، جان ناشکیبا را – اشعار وحشی بافقی

غزلیات : غزل شماره ۲ شعر : کشیده عشق در زنجیر، جان ناشکیبا را شاعر :وحشی بافقی   کشیده عشق در زنجیر، جان ناشکیبا را نهاده کار صعبی پیش، صبر بند فرسا را توام سررشته داری، گر پرم سوی تو معذورم که در دست اختیاری نیست مرغ بند بر پا …

ادامه نوشته »

شعر شیرین و فرهاد از وحشی بافقی – گفتار در ستایش عشق

شعر شیرین و فرهاد  شاعر : وحشی بافقی این بخش : گفتار در آغاز داستان و چگونگی عشق     زبان دان رموز کیمیا کیست که گویم حل و عقد کیمیا چیست نه بحث ما در آن امر محال است که در اثبات و نفیش قیل و قال است سخن …

ادامه نوشته »

شعر شیرین و فرهاد از وحشی بافقی – حکایت دوم

شعر شیرین و فرهاد  شاعر : وحشی بافقی این بخش : حکایت دوم     یکی فرهاد را در بیستون دید ز وضع بیستونش باز پرسید ز شیرین گفت در هر سو نشانی‌ست به هر سنگی ز شیرین داستانی است فلان روز این طرف فرمود آهنگ فرود آمد ز گلگون …

ادامه نوشته »

شعر شیرین و فرهاد از وحشی بافقی – حکایت اول

شعر شیرین و فرهاد  شاعر : وحشی بافقی این بخش : حکایت       به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به از لیلی نکویی که لیلی گر چه در چشم تو حوریست به هر جزوی ز حسن او قصوریست ز حرف عیب‌جو مجنون برآشفت در آن …

ادامه نوشته »

شعر شیرین و فرهاد از وحشی بافقی-چگونگی عشق

شعر شیرین و فرهاد  شاعر : وحشی بافقی این بخش : گفتار در آغاز داستان و چگونگی عشق   این شعر بسیار طولانی و در بخش های گوناگون میباشد ما در این بخش  فقط به بخش  نحوه عاشق شدن و تشکیل عشق پرداخته ایم و برای همین منظور اگر میخواهید …

ادامه نوشته »