خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب زدن زن توسط شوهر

تعبیر خواب زدن زن توسط شوهر

تعبیر خواب کتک خوردن زن از شوهرش

متن سوال یکی از دوستان  که برای رسانه بیست و پنجم فرستادند:

خواب دیدم که زنم را بنا دلایلی کتک میزنم تعبیر این خواب چیست؟؟؟

پاسخ جمع آوری شده توسط رسانه بیست و پنجم :

در این باره سایت توپ تاپ نوشته است:

ابن سیرین گفته است که تعبیر این نوع خواب خیانت است و سو نیت و بد دلی چه کتک بزنیم و چه کتک بخوریم بگیریم

اگر ما دیگران را بزنیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را بزند نسبت به ما خیانت می‌شود.

اگر دیدی که همسرت را کتک میزدی و از این کار خشنود بودی خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می‌دهد که دیده به شما دارد.اگر صدای گریه و جیغ شنیدی خبری می‌شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می‌کند.اگر زن خود را انقدر زدی که بدنش کبود یا سیاه شد خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می‌باشد در زندگی بیننده خواب.

اگر دیدی با رفیق یا دوستت در حال تنبیه یا کتک زدن همسرت هستی دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک بطور کلی و بر نظر جمیعی از معبران این خواب به ما هشداری را میدهد در خواب‌های ما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می‌رساند و یران و منهدم می‌کند که خودتان نمی‌فهمید و وقتی آگاه می‌شوید که نمی‌توانید جبران کنید و کار از کار گذشته است.

اما سایت : khab.xxs.ir نوشت:

تعبیر خواب زدن
امام صادق علیه
السلام می فرمایند:

زدن در
خواب بر شش وجه بود.

اول:
شفاعت ( زشتى و زشتنامى).

دوم:
مجادله ( مرافعه و بگو مگو).

سوم:
روشن شدن کار مشکل ( حل شدن مشکل).

چهارم:
سفر.

پنجم:
شرف و بزرگی.

ششم:
مال حرام.

دانیال نبی علیه
السلام می فرماید:

اگر
بیند که او را با تازیانه زدند، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا
دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد، تاویل
این جمله بد بود و نیز، دلیل کند که کسی به زبان او را برنجاند و از
آن غمگین شود.

محمد ابن سیرین
بصری گوید:

اگر
بنید که او را تازیانه زدند، بی آن که دست و پای او را ببندند، اگر از
تن او خون روان شد، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد. اگر بیند نشان
خستگی از زخم پیدا گشت، دلیل کند که به قدر آن از کسی فائده
بیند.

یک سایت دیگر( majidlab.ir) نیز نوشته است:

در سر زمین رویاها آمده: زدن شوهر یا زن خود در خواب : یک زندگی زناشوئی خوشبخت.

 

 

منابع :

http://www.toptoop.ir

http://khab.xxs.ir

http://majidlab.ir

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *