بخاطر حق یک زرتشتی - سپنتا نیکنام

بخاطر حق یک زرتشتی – سپنتا نیکنام

بخاطر حق یک زرتشتی

لطفا این متن را تا آخر بخوانید

حتما در یک سال گذشته نام سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را در جدالها و بحث های مناقشه برانگیز سیاسی و فقهی شنیده اید.
یک نگاه معتقد بود که او حق حضور در شورای شهر را ندارد و برای این عدم حضور ادله فقهی و قانونی داشت

و نهایتا کار به عالی ترین سطوح نظام کشیده شد و رای گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور مسالمت آمیز و کاملا دمکراتیک رای به حضور یک زرتشتی در شورای شهر یزد داد.

اینجا محل بحث ما، ادله فقهی و قانونی چرایی حضور یا عدم حضور اقلیتهای مذهبی در ساختار نظام اداری حکومت اسلامی نیست.
این ماجرا نقطه عطف و آبروی بزرگی برای نظام اسلامی است

که یک زرتشتی از طریق قانون مطالبه خود را پیگیری میکند و بدون لشکرکشی، آشوب و تظاهرات به حق خود میرسد.

اگر تاریخ ایران معاصر را بخوانید، هر گروه، قوم یا قبیله برای کسب قدرت باید با قوم رقیب میجنگید

و بعد از تلفات سنگین یکی بر دیگری سلطه پیدا میکرد،

پادشاهان و اشرافی که بر تمامِ حقوق مردم برتری و تسلط داشتند عملا راه قانون را بسته بودند.

در منطقه خاورمیانه، در میان آشوبِ کشورهای فقیر و غنی، در بین کشورهای عربی که غالبا حتی صندوق رای به خود ندیده اند،

این فرآینده مردم سالاری که یک اقلیت دینی بتواند حقِ خود را مطالبه کند و به نتیجه برسد،

نوید و محصول شعار ملت بزرگ ایران است: استقلال، آزادی جمهوری اسلامی

این میتواند نوید بخش تحولات جدی و جدید برای آینده باشد، فرصت را مغتنم بشماریم.

#علیرضا_زادبر