اجباری شدن ساخت ساز ها به روش مهندسی در روستا ها

اجباری شدن ساخت ساز ها به روش مهندسی در روستا ها

اجباری شدن ساخت ساز ها به روش مهندسی در روستا ها

چه خوب زمانی بود در دولت قبل ( دولت آقای احمدی نژاد ) که به مردم  و خصوصا جوانان وام های ساخت ساز  و ساخت مسکن میدادن و در روستا ها کسی بیکار نبود . همه خوشحال بودن از اینکه خانه شان هم مهندسی است و هم در برابر زلزله مقاوم و هم اینکه کار زیاد بود . کلا بخاطر ساخت و ساز در روستا ها کسی بیکار نبود .

دنبال کارگر میگشتی نمیتوانستی پیدا کنی

من خودم ساکن یکی از روستا های استان خراسان رضوی ام ، و این حرف ها واقعیت دارد . مسکنی که هم ماوای مردم بود و باعث اشتغال شان 

اما چه شد ؟

چه شد آن طرح هایی که مستضعفین جامعه را به سوی عدالت میبرد چه شد؟

بنیاد مسکنی که امام راحل آن را برای تقویت و حمایت از ساخت و ساز زوستایی قرار داد و آن را احداث کرد

و حساب ۱۰۰ را تشکیل داد جهت بهبود خانه های مردم در روستا ها و کمک مالی و وام به مردم مناطق محروم 

امروز سد بزرگی برای ساخت و ساز در روستا ها شده است

سازمانی تحت عنوان نظام فنی روستایی ( نظام مهندسی ساختمان روستایی ) و بنیاد مسکن انقلاب و بخشداری و دهیاری و…. همه و همه دارند فشار خود را بر ساخت و ساز روستایی می آورند .

وام که نمیدهند هیچ که بماند  مانع از ساخت و ساز مردم در زمین های خودشان میشوند .

این حقیر و این رسانه ( سایت ) از حامیان جمهوری اسلامی ایران هستیم اما در برابر ظلم در هر نهادی  و در هر جایی می ایستیم چون هدف این نظام همین مقاومت در برابر ظلم بوده

از حق پرداخت نظارت مهندسان که نرخ آن از ۶۲۰۰ تومان تا ۱۲۰۰۰ تومان  برای هر متر مربع بگیر تا هزینه طراحی و نقشه کشی و محاسبه ( مهندس معمار یا همون مهندس طراح  و مهندس محاسب ) و از پرداخت هزینه جهت بازدید از زمین و …

چرا بنیاد مسکن و بخشداری دارند کمر مردم را در روستا میشکنن؟

آن هم با این گرانی و هزینه های بالا و بودجه کم روستاییان و خصوصا اینکه جوانان بیکار بی پول آنقدر سرمایه ایی برای ساخت و ساز ندارند ؟

واقعا چرا ؟

میخواهین ساخت و ساز را بهبود ببخشین حداقل یه کمکی وامی چیزی هم بدین ….